Arbeidsvoorwaarden

Bij een hoog ambitieniveau horen passende arbeidsvoorwaarden: die van Brinkhof behoren tot de top van de markt. Uniek daarbij is dat alle medewerkers delen in de winst van ons kantoor door toekenning van één of meer winstpunten.
 
Brinkhof vindt een goede balans tussen werk en vrije tijd belangrijk. Bij hard werken hoort goed ontspannen. Daar bieden wij ruimte voor en dat beperkt zich niet alleen tot het recht op 30 vakantiedagen per jaar.
 
Wij hechten er grote waarde aan dat medewerkers zich optimaal professioneel ontwikkelen. Natuurlijk zijn de kosten van de beroepsopleiding voor advocaat-stagiaires voor onze rekening, maar daarnaast vergoeden wij in overleg de kosten van verdere studie en opleiding, die bijdragen aan een excellente professionele ontwikkeling.
 
Ook voor het overige zijn onze voorwaarden uitstekend. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan de door Brinkhof geboden mogelijkheden tot deelname aan onze pensioensregeling en collectieve overeenkomst van ziekteverzekering.

 

Credits