Merkenrecht

Het is moeilijk het belang van merkrechten te onderschatten. Soms is een merk zelfs de enige motor achter het succes van een bedrijf of van zijn producten. Een succesvol merk kan, los van al het andere, ogenschijnlijk winst uit niets creëren. Dergelijk succes zal niet onopgemerkt blijven maar gelukkig hebben wij met z’n allen afgesproken dat een merk uw exclusief eigendom kan zijn. Maar dat betekent niet dat de rechtsgeldigheid van een merk niet kan worden betwist of dat het mogelijk is dat het teken van een ander niet voldoende lijkt op uw merk, hoewel u dat gevoel wel hebt.

Zoals vaak in het recht, is het niet altijd eenvoudig vast te stellen wat nog merkinbreuk is, wat een goed merk is, en wat wel en wat niet mag. Uw bedrijf heeft recht op het allerbeste advies teneinde de valkuilen van merkinbreuk te vermijden en zeker te stellen dat de waardevolle goodwill die in uw merken, logo’s, symbolen of modellen is opgeslagen intact blijft. Juist waar de uitkomst van een geschil op voorhand niet vast staat, kan het succes van een hele merkstrategie afhangen van ons vakmanschap.