Octrooirecht

Voor technisch georiënteerde bedrijven is het octrooirecht een belangrijk wapen in de concurrentiestrijd. Octrooien kunnen worden gebruikt om aan te vallen, om te verdedigen, maar ook als onderhandelingsinstrumenten. Voorts zijn zij vaak bron van welkome extra inkomsten. Octrooien zijn echter ook riskant gereedschap. Het octrooirecht is complex, octrooigeschillen zijn vaak internationaal, en een slechte strategische beslissing kan nog lang negatieve gevolgen met zich meebrengen. En wat moet u denken van het nieuwe Europese eenheidsoctrooi en het nieuwe Europese octrooigerecht (UPC)? Meteen meedoen, niet meedoen, of afwachten?
 
Brinkhof biedt u al haar ervaring en expertise met betrekking tot internationale octrooigeschillen. Brinkhof advocaten passen in ieder internationaal procesteam van uw keuze, en coördineren graag het Europese gedeelte daarvan.
 
 

‘Wij zijn van alle markten thuis’