Auteursrecht, modelrecht en databankenrecht

Ideeën zijn niet beschermd. Dat valt niet altijd goed uit te leggen. In Europa staat de concurrentievrijheid voorop en dat betekent dat iedereen in principe vrij is de ideeën van anderen uit te voeren, na te bootsen en te verbeteren. Onze maatschappij drijft op het beginsel van concurrentievrijheid.
 
Er zijn echter uitzonderingen op dit principe. Uitzonderingen waarvan uw bedrijf kan profiteren, uitzonderingen waarvan u op de hoogte moet zijn omdat ook uw concurrenten van die uitzonderingen kunnen profiteren. Soms moet je om voor een dergelijke uitzondering in aanmerking te komen een aanvraag indienen en moet ervoor worden betaald. Voorbeelden zijn octrooirechten en modelrechten. In andere gevallen ontstaat het recht automatisch, zoals bij auteursrecht en databankenrecht. Als gevolg van de opkomst van nieuwe technologieën, nieuwe media en nieuwe commerciële concepten staan deze rechten onder druk en ondergaan grote, soms verrassende veranderingen.
 
De advocaten bij Brinkhof vinden deze veranderingen boeiend en het is hun hobby ervan op de hoogte te blijven. Hun specialisme is het combineren van het recht met de commerciële praktijk van vandaag en morgen. Zij willen deze kennis graag met u delen en zij willen u graag helpen deze rechten te gebruiken om uw positie in de markt te verbeteren, zowel door ze tegen uw concurrenten in te zetten als door u ermee tegen hen te verdedigen – of zelfs door bij de exploitatie ervan met hen samen te werken voor gezamenlijk voordeel.